Доступные курсы

Мета даного курсу ознайомити фахівців із соціальної реабілітації з принципами та стандартами соціальної роботи з дітьми  з обмеженими можливостями здоров’я, їх батьками та колегами; виховувати культуру спілкування.

Збагатити знання слухачів про вимоги до організації реабілітаційного середовища дитини з вадами в розвитку, теоретико-методологічні аспекти предметно-просторового оточення. Активізувати вміння слухачів працювати з логічно-структурними схемами, систематизувати досвід роботи спеціалістів з питання поповнення груп новими посібниками і іграшками. Виховувати психологічну культуру праці. Розвивати творчі здібності.

Основна увага в лекційному матеріалі приділяється роботі з дітьми з помірною розумовою відсталістю. Це викликано збільшенням кількості дітей даної нозології в установах соціальної реабілітації дітей-інвалідів з одного боку, та відсутності достатньої кількості методичних розробок з іншого. 


Засвоїти особливості психофізичного розвитку дітей з аутизмом; усвідомити визначення основних критеріїв щодо класифікації дітей з аутизмом за проявом патологічних форм компенсаторного захисту

Визначити основні провідні види діяльності дітей дошкільного віку відповідно віковим періодам; розглянути та засвоїти ефективні методи та прийоми роботи з формування та розвитку провідних видів діяльності у дітей з особливими потребами відповідно інвалідизуючого захворювання.


1. Ознайомити слухачів з основними принципами та методичними інструментами педагогічної системи М.Монтессорі.

2. Науково-методичні основи методики, запропонованої М. Монтессорі в роботі з дітьми.

3. Елементи Монтессорі-педагогіки в практичній діяльності з використанням дидактичних матеріалів.

Надати практичні рекомендації щодо можливості використання елементів методики, що можуть застосовуватися в роботі фахівців-реабілітологів.


  • Охарактеризувати поняття  соціальна робота”, її основні вектори та значення у суспільстві;
  • сприяти усвідомленню значення соціальної роботи як фаху, так і навчальної дисципліни;
  • формувати відповідальне ставлення до  навчання і професійної діяльності.


Ознайомити слухачів з принципами та методами соціальної роботи, показати їх взаємозв’язок, сформувати уявлення про форми і методи роботи з різними віковими категоріями дітей з інвалідністю, сформувати навички застосування різноманітних форм та методів реабілітації відповідно до конкретної ситуації.

Охарактеризувати основні завдання соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; сприяти усвідомленому застосуванню технологій соціальної реабілітації; формувати відповідальне ставлення до клієнта.


Ознайомити слухачів з поняттям раннього дитячого аутизму, методиками різних форм лікування та реабілітації дітей.

Ознайомити слухачів із поняттям гіперкінетичного розладу в дітей, методиками різних форм лікування та реабілітації дітей.

Ознайомити слухачів курсів із виникненням психологічних проблем особистості батьків, що виникають в ситуації народження та виховання дитини з особливостями психофізичного розвитку.